JavaScript is disabled. Consider enabling it to get positive user experience.
JOIN OUR CLUB SENPAI

Favorite years

Toggle decades/years visibility

Favorite types

Favorite genres

#NameCMWTime
1Boys Love113-0.00312.53h
2Comedy21-0.00191.73h
3Slice of Life27-0.0095.33h
4School61-0.00224.93h
5Supernatural13-0.00112.53h
6Erotica68-0.00114.40h
7Vampire2-0.002.53h
8Josei1-0.000.00h
9Fantasy4-0.0017.07h
10Isekai2-0.0016.00h
11Drama27-0.00168.80h
12Magical Sex Shift1-0.005.60h
13Mystery3-0.0057.47h
14Otaku Culture2-0.0022.40h
15Action5-0.0098.40h
16Sci-Fi2-0.008.40h
17Shounen5-0.0058.00h
18Historical4-0.0069.87h
19Seinen4-0.0019.33h
20Time Travel2-0.007.20h
21Memoir1-0.001.20h
22Detective1-0.003.60h
23Romance32-0.00206.00h
24Shoujo21-0.00175.87h
25Reverse Harem2-0.0018.00h
26Gourmet1-0.000.13h
27Love Polygon3-0.0030.00h
28Showbiz1-0.009.60h
29Horror1-0.009.60h
30Psychological2-0.0014.40h
31Mythology2-0.0018.00h
32Award Winning4-0.0080.93h
33Adventure3-0.0056.13h
34Reincarnation1-0.0014.40h
35Gore1-0.0040.80h
36Military1-0.0040.80h
37Survival1-0.0040.80h
38Harem1-0.0013.20h
39Sports2-0.0012.40h
40Crossdressing1-0.004.00h
41Team Sports2-0.0012.40h
42Girls Love1-0.000.27h

Favorite authors

#NameCMWTime
1Old Xian1-0.0055.20h
2Thanat2-0.004.80h
3Yoshio, Akira3-0.003.60h
4Harusono, Shou2-0.005.60h
5Irodori, Kazuki1-0.001.60h
6Yatsuki, Wakatsu1-0.001.60h
7Hinohara, Meguru1-0.000.27h
8Orishima, Yupopo1-0.005.60h
9Yamashita, Tomoko1-0.003.60h
10NAOE2-0.006.40h
11Toumi, Sato1-0.001.60h
12Tsukizuki, Yoshi5-0.006.00h
13Hayakawa, Nojiko6-0.007.47h
14Sagami, Waka1-0.001.20h
15Wazawa, Kiri2-0.0021.73h
16Nanasaki, Ryousuke1-0.001.20h
17Niyama4-0.007.20h
18Shiraishi, Yuki1-0.001.20h
19Amamiya1-0.001.20h
20Yukihiro, Utako1-0.000.13h
21Eguchi, Kousei1-0.001.20h
22Takuhei1-0.001.20h
23Kamio, Yoko1-0.009.60h
24Tagura, Tohru2-0.003.60h
25Mimori, Ao1-0.002.40h
26Junko4-0.0019.33h
27Ichikawa, Shou1-0.000.13h
28Yusen, Atsuko1-0.001.20h
29Nakamura, Asumiko2-0.003.60h
30Yeong-ha1-0.009.87h
31Bakdam1-0.009.87h
32Ojiro, Makoto1-0.009.60h
33Furuya, Nagisa6-0.007.20h
34Syundei1-0.001.47h
35Usui, Iroha3-0.003.60h
36Takarai, Rihito2-0.006.00h
37Kazuki, Rai1-0.001.20h
38Yoriko3-0.003.60h
39Haruta2-0.002.40h
40Nobana, Saori1-0.001.20h
41Yamamori, Mika2-0.0019.20h
42Mita, Ori1-0.001.20h
43Nago, Nayuta2-0.002.40h
44Fujitani, Youko2-0.003.60h
45Nagisa, Eiji1-0.002.40h
46Yuukura, Aki1-0.002.40h
47Kyouyama, Atsuki3-0.002.40h
48Koogi1-0.009.60h
49Mofumofu, Edako2-0.001.33h
50Yamano, Deco1-0.001.20h
51Kujirada, Hiroto1-0.001.20h
52Kuzukawa, Tachi1-0.001.20h
53Mita, Homuro1-0.001.20h
54Mochimeko1-0.001.20h
55Yamamoto, Kotetsuko1-0.003.60h
56Amano, Shinobu1-0.0013.20h
57Sageum1-0.000.93h
58Nakahara, Aya1-0.0020.40h
59Mito1-0.005.47h
60Mo Xiang Tong Xiu3-0.0068.27h
61Luo Di Cheng Qiu1-0.0034.67h
62Aomaru, Nana1-0.001.20h
63Kobayashi, Kina1-0.006.00h
64Yukue, Moegi1-0.002.40h
65Sagan, Sagan1-0.001.20h
66Haruyama, Moto1-0.001.20h
67Medamayaki1-0.001.20h
68Minazuki, Yuu1-0.001.20h
69Bikke1-0.001.20h
70Kashima, Chiaki1-0.002.40h
71Tachibana, Venio1-0.002.40h
72Kiuchi, Tatsuya1-0.002.40h
73Kamatani, Yuhki1-0.004.80h
74Isayama, Hajime1-0.0040.80h
75Hidaka, Shoko1-0.001.20h
76Hinako1-0.001.20h
77Shinou, Ryou1-0.001.20h
78Ichikawa, Kei1-0.001.20h
79Masao, Sangatsu1-0.001.20h
80Ichijou, Lemon1-0.001.20h
81Haruta, Nana1-0.0013.20h
82Himoda, Q1-0.002.40h
83Tokita, Honoji1-0.001.20h
84CLAMP1-0.008.40h
85Nanba, Atsuko1-0.0012.00h
86Sunako1-0.001.20h
87Kii, Kanna1-0.001.20h
88Sachimo1-0.001.20h
89Hidaka, Haru1-0.000.13h
90Kitaya, Keke1-0.004.80h
91Toyota, Yuu1-0.003.07h
92Tanaka, Suzuki1-0.000.00h
93KAITO1-0.006.00h
94Ishie, Hachi1-0.002.67h
95Haruki, Saki1-0.004.80h
96Hanada, Ryou1-0.001.33h
97Huingwi1-0.007.33h
98Yukimaru, Moe1-0.0014.40h
99Murata, Mayu1-0.0015.60h
100Aruko1-0.002.93h
101Hinekure, Wataru1-0.002.93h
102Iwashita, Keiko1-0.004.80h
103Sangou, Mitsuru1-0.002.40h
104Si, Mitsuru1-0.002.40h
105Tsurukame, Mayo1-0.001.33h
106Miyuki, Mitsubachi1-0.008.40h
107Takano, Ichigo1-0.006.00h
108Shiina, Dai1-0.002.27h
109Tamifull1-0.000.27h
110Yuuki, Niko1-0.000.67h
111Yayoi, Machi1-0.000.67h

loading...